Thông tin về dự án:

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long – LTE.

– Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.

– Phạm vi công việc: Thi công khung kết cấu thép, bao che nhà kho xưởng giai đoạn 2.